Modlitba na Vánoce za manželství, zdraví a bohatství

Modlitba je upřímný rozhovor s Bohem. Obracíme se ke Stvořiteli, když je to obzvláště těžké, požádejte o pomoc a podporu v jakémkoli podniku, důvěřujte Mu nejintimnějšími tajemstvími a sny a samozřejmě děkujeme Pánu: „Díky Bohu!“ Nebo „Děkuji, Pane!“. Modlitby k Vánocům 7. ledna pomáhají v mnoha životně důležitých záležitostech, mohou být zaměřeny na manželství, hodně štěstí, bohatství.

Podívejme se do Knihy modliteb

V pravoslavném životě jsou chvíle, kdy je modlitba obzvláště silná a požadavky se rychle dostanou do nebe:

 1. Modlitby církevních kněží - kněží, mnichů mají větší moc než modlitba průměrného člověka, vysloveného mezi skutky.
 2. Modlitba v chrámu, která je vodítkem k našim prosbám Bohu. Žádosti vyslovené v chrámu, Pán naplní první.
 3. Sborová modlitba, kdy se velký počet věřících zároveň modlí. Jeho síla se mnohonásobně zvyšuje.
 4. Modlitba velkých svátků.

Na Vánoce se konají zvláštní tematické modlitby:

 • o zdraví;
 • o manželství;
 • o penězích a bohatství;
 • pro štěstí a pohodu;
 • pro štěstí;
 • anděl strážný pro děti.

Texty těchto modliteb jsou uvedeny ve zvláštní sbírce - modlitební kniha pro pravoslavné křesťany.

Důležité!

Každý zná tradiční slova, s nimiž se ortodoxní pogratulovali na Velikonoce: Kristus je vzkříšen! - Opravdu vzkříšený! Na vánoční dny je podobná sláva. Kristus se narodil! „Chvalte Ho!“ Je odpověď.

Prázdninové tradice

Vánočnímu Ježíškovi předchází vícedenní přísné Vánoce. Trvá 40 dní - od 28. listopadu do 6. ledna. Poslední nejpřísnější den půstu se nazývá Štědrý den z názvu pokrmu, který se připravuje a podává na stole v noci před Vánoci.

Podle tradice se v tento den nejí žádné jídlo až do pozdní noci, dokud se na obloze neobjeví první hvězda. Pak se celá rodina posadí ke stolu a po modlitbě se vydá na jídlo.

Vytyčuje náladu na triumf a pomáhá uctivé cestě naladit před zázrakem, který Betlémská hvězda vystoupila na obloze oznámenou světu.

Tip!

Recept na vánoční večírek je velmi jednoduchý. Ale jídlo se ukáže chutné a výživné. Připravuje se z obilných zrn s medem a semeny jiných rostlin - máku, ořechů. Přidejte ovoce, rozinky, kandované ovoce.

V současné době je pšenice nahrazena jinými obilovinami - rýží, ovsem, ječmenem. Posílili modlitbu, duchovní jídlo, tělesné jídlo, lidé spěchali do chrámů. Vánoční služba s průvodem začíná o půlnoci.

Viz také

Známky a obřady pro Vánoce 2019 pro zdraví

Vánoce jsou jednou z největších svátků pro všechny ortodoxní lidi. S tímto svátkem ...

\ t

Jak se správně modlit

Na Štědrý večer se ortodoxní věřící ponáhlejí do chrámů pro celou noc, která přechází do božské liturgie. Zvláštní vánoční modlitby jsou čteny 7. ledna na Vánoce, aby se oslavil příchod lidské rasy do Spasitelova světa. Některé z božských zpěvů se provádějí pouze v této službě, tedy jednou za rok.

Ježíš se narodil, Pán Bůh je již mezi námi, On přišel, aby odčinil lidské hříchy utrpením a smrtí a dal naději na vzkříšení a věčný život. Stručně řečeno, to je význam slavnostního uctívání.

Pokud z nějakého důvodu není možné navštívit chrám, můžete se modlit při pobytu doma. K tomu je třeba nejprve naladit speciální modlitební režim. Postavte se před ikony, zapněte voskovou svíčku. Takové svíčky pro domácí modlitby se prodávají v kostelní obchody.

Hlavní ikonou svátku je „Vánoce Krista“. No, jestli je doma.

Před zahájením modlitby je nutné opustit marné pozemské myšlenky, přestupky, závist a hněv. Poté můžete začít rozhovor s Bohem. Hlavní modlitba na večer Narození Krista a celý den 7. ledna je „Vaše Vánoce, Kristus, náš Bůh.

Skládá se pouze ze dvou částí - jedné věty oznamujícízrození Ježíše Krista a oslavení a slávu: "Pane, sláva tobě!"

Tento hymnus Vánoc je zpíván v chrámech až do 13. ledna.

Co můžete požádat o

Pán reaguje na všechny žádosti, které nemají žádný úmysl. Není však obvyklé přímo žádat Boha o peníze nebo lásku. Jelikož chamtivost, chamtivost i vášeň a tělesná radost v pravoslaví jsou považovány za hříšné myšlenky.

Proto nežádáme o bohatství, nýbrž o pomoc v podnikání a odstraňování chudoby. Ne vítězství nad špatnými přáteli, ale ochrana před nimi, ne šťastná láska, ale dobrá žena, milý manžel, mír a štěstí v rodinném životě.

Pomoc bude následovat velmi brzy, jen vy musíte pochopit, že Pán posílá člověku jen to, co skutečně potřebuje. Pokud se zdá, že touha není splněna, měli byste pečlivě analyzovat všechny nedávné události. Možná tam bylo nějaké znamení, zpráva, že jste nesledovali, ani nepřikládali význam.

Možná byla vaše žádost ignorována, aby se zachránilo před velkým zlem. Bůh miluje své děti, stará se o děti a vede nás na cestě pravdy.

Viz také

Jaký den v roce 2019 Setkání Pána

Každoročně věřící křesťané po celém světě slaví Setkání Páně, připomínající ...

Modlitba manželství

Na Vánoce si mladé dívky a svobodné ženy přečetly modlitbu za manželství s odkazem na Nejsvětější Theotokos. PřesněMatka Boží je patronkou všech manželek, protože porodila Ježíškovi Ježíše z neposkvrněného početí a ztělesnila veškerou laskavou lásku jako sebeobětování.

Modlete se také o poselství rodinného štěstí:

 • Matrona Moskvy;
 • Peter a Fevronia;
 • Ksenia z Petrohradu;
 • Nicholas Wonderworker;
 • svému patronovi.

I když neexistuje odpovídající modlitba po ruce nebo její starý slovanský text se jeví jako naprosto nepochopitelný, člověk se může modlit vlastními slovy. Může to znít takto:

„S velkou radostí, vírou a nadějí vás vyzývám, největší ze všech žen. Svatá Matka Boží, Panna Maria, jsem služebník Boží (jméno), prosím vás o pomoc. Prosím, dejte mi opravdovou, pravdivou a upřímnou lásku, pošlete laskavého a starostlivého manžela (seznam dalších vlastností, které chcete vidět ve svém milenci), abyste vytvořili spolehlivou rodinu, porodili a vychovávali děti, dlouhý a šťastný život spolu. Posvěť se jméno tvé! Amen! “

Člověk by neměl očekávat, že zasnoubení zítra zaklepou na dveře. Modlitba bude především pomáhat pracovat na sobě, naznačovat cestu, kterou musí člověk jednat do toho jediného milujícího, který je připraven stát se ochranou a podporou v nesnázích a v radosti.

Nelze se modlit za lásku určité osoby, je to jako uvalení své vůle na svaté.

Zajímavé!

Od Vánoc do Epiphany (19. ledna), jsou Vánoce. Jediný čas v roce, kdy je církev blahosklonná, je věštění. Jaké jsou pouze metodyznát jejich osud nepoužíval. A boty na pruty byly vyhozeny, obilí bylo vylito do kohouta, zeptal se jména cizinců, nalili roztavený vosk do vody a podívali se do zrcadlové chodby.

Viz také

Vánoční místo 2018–2019 rok: jaké datum, jak jíst

Zatímco většina obyvatel čeká na Nový rok, věřící se připravují na Advent. Co ...

Modlitba za štěstí

Modlitba za Narození Krista za štěstí - mezi lidmi je nesmírně populární. Každý věří v vánoční zázraky, které nám Pán pošle.

Ruská pravoslavná církev doporučuje, aby slovo „štěstí“ bylo v modlitbách používáno co možná jen zřídka. Je lepší ho nahradit „úspěchem“.

Skutečnost!

V době modlářství v Rusku se obětovali i děti v zájmu démona štěstí. To znamená, že lidé jsou připraveni dosáhnout štěstí za každou cenu. Pro křesťanství je to nepřijatelný způsob.

V tomto druhu modlitby musíme požádat Pána, aby nás vedl po cestě dobrého a chránil nás před zlem. Jedině takovým spravedlivým způsobem, podle duchovních pravidel, může člověk dosáhnout jednoduchého úspěchu i nečekaného úspěchu v jednoduchém philistinském významu tohoto slova.

Modlitba za zdraví

Síla vánoční modlitby je známa zázraky uzdravení z vážných onemocnění. Na jasném svátku Narození Krista můžetea musíte se modlit za zdraví dětí, jejich vlastních i příbuzných.

Pokud anojste v chrámu, petice za zdraví, objednejte si modlitební službu. K tomu, ve vestibulu kostela nebo v blízkosti kostelní prodejny, „píšeme malé poznámky“ - sestavujeme seznam 10–12 jmen lidí, o zdraví kterého se bude kněz modlit během božské služby.

Jména jsou psána jasně, označují je v případě genitivu (O zdraví Ivana, Marie a tak dále). V petici a musíte specifikovat své jméno, potom příbuzné, patrony a ctnosti.

Pokud jde o zdraví, dali svíčky do ikon a modlili se k St. Panteleimonovi, léčiteli a sv. Lukášovi Voyno-Yasenetskymu, stejně jako k Matroně Moskvy a Mikuláše Wonderworker, která je známá mnoha zázraky uzdravování svatých, kteří během svého života a po smrti.

Modlitba ze 7. ledna k Vánocům je nejčistší, jasná a radostná, zázračná! Koneckonců, toto je hlavní svátek pravoslavného kalendáře. A na velkých křesťanských festivalech se "nebe otevřelo".

Pokud se obrátíte na Spasitele čistou duší, upřímně, s pokáním a pokorou, pomoc určitě přijde. Ne mudrci, moudří staří lidé, neřekli: „Bůh je v čase. Zvláště pro ty, kteří čekají. “