Odpusťte neděli: jak odpustit a požádat o odpuštění?

Před začátkem Pána se slaví významná dovolená v křesťanském světě - „odpuštěná neděle“. Má jedinečný význam. To vám umožní smířit nepřátele a nepřátele a přiblížit přátele a příbuzné. V tento den můžete slyšet všude: „Odpusťte!“. Jaká slova jsou vhodná pro tak jednoduchou a upřímnou žádost? Jak to říct, že odpověď nebyla pokrytecká, klamná? Promluvme si o tom, jak správně přijmout omluvu o odpuštění odpoledne a jak správně reagovat.

Trocha historie

Stalo se tak tradicí, že se Maslenitsa slaví s Proshleny Sunday. To prochází zábavné, hlučné. Masopustní slavnosti trvají od rána do večera. Tyto dvě oslavy nejsou nijak propojeny. Den omluvy patří křesťanskému, pravoslavnému náboženství a přehlídce palačinek pohanství.

Pokud se ponoříte do vzdálené minulosti, můžete najít zajímavý fakt. Dříve žili mniši v Rusku, kteří před zahájením půstu odjeli na osamělou cestu. Modlili se za shovívavost dobrovolných a nedobrovolných přestupků. Pro mnohé byla tato cesta posledním v jejich životě, protože velké množství mnichů zemřelo. Pro ně bylo důležité, aby před smrtí byly hříchy otmoleny a pokání bylo zasloužené. Ti, kdo přežili po takových drsných putách, se přiblížili.Pánu, protože na cestě jejich prosby o milosrdenství byly vyslyšeny.

Časem se všechno změnilo. Celní zvyky mnichů - poustevníků šli k lidem. A nyní běžní lidé žádají o odpuštění v tento den od sebe.

Pravoslavné náboženství

Hlavní je, když žádáte o odpuštění a odpovíte na omluvu - to je upřímnost, upřímnost. Která slova by měla být použita a která by měla být vyloučena? Můžete se o tom dozvědět tak, že budete mluvit s církevním knězem.

Pokud jste požádáni, abyste se omluvili, musíte odpovědět ze spodní části svého srdce, aniž byste se museli dotknout. Zvedněte slova tak, abyste neměli odpor k tomu, kdo se zeptá. Například, slyšet "Odpusť mi!". Můžete odpovědět: "Bůh vám odpusťte!" Také přidávám: „I vám odpouštím!“

V případě, že se omlouváte a před vámi osoba nemá žádnou vinu, neměli byste jeho žádost ignorovat. Co odpovědět v tomto případě v odpuštění v neděli? Potřebuješ říct, co je ve tvém srdci. Například: "Pán dá milosrdenství, pustí přestupky!"

Snažte se vyhnout odpovědím - vzory jako „Bůh odpustí“. Církevní ministři ho velmi dobře nevnímají. Oni věří, že přikázání číslo 3 je porušeno, který říká, že jméno Pána by nemělo být zmíněno nadarmo.

Lidé žádají o odpuštění z různých důvodů, ale existuje několik důležitých bodů, proč to dělají.

  1. Toto je zvyk.
  2. Návyk od dětství.
  3. Je třeba provést.
  4. S úctou věří v svátek.

Může být mnoho důvodů, ale v každém případě by pachatelé měli obdržet upřímnou odpověď. V případě, že neodpuštění v duši a v srdci, nebo spáchaný čin je velký, neměli byste ignorovat odpověď. Je nejlepší odpovědět: "Pouze Pán vám může dát - co požadujete, a já se budu modlit za splnění vaší žádosti!"

Užitečné!

Odpověď zní: „Bůh odpusť!“. Tato slova znamenají hodně, ale znějí neupřímně a klamně. Co tento výraz znamená? Říká, že všichni lidé nejsou bez hříchu, a nikdo kromě Pána nemůže pustit hříchy. To je, pro Boha jsme jedno. Je lepší ji změnit na jiný výraz, který bude řečeno duší a srdcem. Každý člověk, omlouvající se, doufá, že mu bude odpuštěno.

Psychologové o tomto svátku

Z psychologického hlediska lékaři doporučují vždy odpovědět na žádost o odpuštění.

Šablony - odpovědi by měly být vymazány. Nikdo neví, jaký druh psychologického stavu toho, kdo se omlouvá, a proto taková reakce může způsobit velký trestný čin. Aby se tomu zabránilo, odpovězte na jeho slova upřímně, upřímně.

Pokud se omlouvají jen proto, že je to tradice a není co odpouštět, pak fráze „Bůh vám odpustí“.

V tento den se musíte omluvit. Ale to s upřímným srdcem, otevřenou duší.

Pokud nemůžete přijmout slova pokání, pro každý čin, neměli byste se za to vinit. Zde musí být řečeno, že nemůžete přijmout omluvu, ale Bůh vidí, že má právo dát milosrdenství nebo ne. Bude řečeno upřímně, pravdivě. Ležtento den je nemožné.

Viz také

Co může a nemůže být učiněno na Vánoce: Seznam

Pro věřící jsou Vánoce důležitým a jasným svátkem. Měli byste vědět předem, co můžete udělat v ...

Celní správa

Před půstem pro masopusty při obecných slavnostech se lidé modlili k sobě za zášť, hříchy.

Existuje několik cel:

  1. Určitě se umyjte v lázni. Když ho navštívíte, tělo je zbaveno všech druhů nečistot.
  2. Zeptejte se svých příbuzných, přátel a známých. V této době je duše očištěna.
  3. Věřící by měli navštěvovat chrám, chrám. Přiznávejte, proveďte obřad smíření.
  4. Procházka Maslenitsa před obědem a pak se připravte na post s tělem, duchem.

Budete-li pozorovat všechny tyto zvyky, vstoupíte do Velikého půstu jako nový, znovuzrozený člověk.

Hlavní věc je upřímně věřit slovům žadatele. Nenechte se mazat, když o to požádáte sami.

Viz také

Obřady, tradice, znamení v roce 2019 na setkání Pána

Na pravoslaví, kromě Velikonoc, Vánoc a Epiphany, se v průběhu roku slaví mnoho různých církevních svátků, jeden z ...

Je to úžasná mystická dovolená. Tento den nás učí hledat pokání mezi nepřáteli a přáteli a naučit se žádat o milost nejen slovy, ale i duchovně. Odpověď na odpuštění odpuštění musí být upřímná.